Minimální hodnota objednávky je 500 . Při nákupu nad 2.500  máte dopravu po ČR zdarma.
00,00 

Košík je prázdný

(aktualizace ke dni 13.1.2023)

I. Obecná ustanovení

 • Provozovatelem internetového obchodu (dále jen e-shopu) s doménou www.metal-trade.cz je společnost Metaltrade International s.r.o. (dále jen prodávající), se sídlem Jihlavská 7, 664 41 Troubsko, IČ 27710157. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 53647 a je zastoupená Ing. Bernardem Zichem, jednatelem společnosti.
 • Kupujícím může být konečný spotřebitel, živnostník nebo právnická osoba, pořizující zboží za účelem spotřeby nebo dalšího prodeje.
 • Tyto obchodní podmínky se vztahují na objednávky a dodávky standardního sortimentu výrobků, nabízených prostřednictvím e-shopu prodávajícího. Pro individuální objednávky zboží mohou být některé podmínky upraveny.
 • Tyto obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění a zákonem č. 89/2012Sb., Občanský zákoník.

II. Objednávka a kupní smlouva

 • Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím. Kupující zasláním své objednávky stvrzuje, že se seznámil se zněním obchodních podmínek a souhlasí s nimi.
 • Objednávka kupujícího může být podána prostřednictvím e-shopu na adrese www.metal-trade.cz, e-mailovou zprávou na adrese inf@metal-trade.cz; objednavky@metal-trade.cz; nebo jinou adresou s koncovým názvem firmy nebo telefonicky na čísle +420 547 228 061 (nebo mobilní telefon uvedený na stránkách v kontaktech). Telefonické objednávky nemůžeme z důvodu kapacity vyřídit. V případě doručení objednávky jinou formou než prostřednictvím internetového obchodu je kupující povinen do objednávky uvést aktuálně platné kódy výrobků a požadované množství zboží odpovídající počtu kusů (metrů) v balení. Tyto údaje jsou v platném znění uvedeny v aktuálním ceníku, katalogu 2013 nebo na e-shopu. Dále je nutné uvést identifikaci kupujícího včetně fakturační a dodací adresy (pokud se liší od fakturační) a kontaktní osobu s uvedeným telefonickým nebo e-mailovým spojením.
 • Po odeslání objednávky prostřednictvím e-shopu obdrží kupující obratem automaticky generovaný email s referenčním číslem objednávky a rekapitulací objednaného zboží. Prodávající zpracuje přijatou objednávku a při její expedicí zašle e-mailem kupujícímu daňový doklad, a oznámení termínu expedice.
 • V případě, že prodávající nemůže dodat objednané zboží kupujícímu v plném rozsahu, uvědomí o tom kupujícího do druhého dne od obdržení objednávky a učiní pozměněnou nabídku dle možností prodávajícího.
 • Minimální výše jednotlivé objednávky je 500Kč bez DPH a bez účtovaného poplatku za dodání. Pokud není sjednáno jinak, je možné nakupovat pouze celá balení výrobků a to dle aktuálně platných údajů uvedených v e-shopu.
 • Každá objednávka může být do 24 hodin zrušena a to telefonicky, či emailem a to bez udání důvodu. Při zrušení je třeba uvést jméno, email, případně číslo objednávky nebo popis objednaného zboží.
 • Dle§ 1829 odst. 1 občanského zákoníku: kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, společnost Metaltrade International s.r.o. se sídlem v Troubsku, Jihlavská 671/7, PSČ 664 41, IČ: 27710157, DIČ: CZ27710157, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 53647, na adresu sídla firmy, nebo email: info@metal-trade.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).  Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Můžete využít formulář pro odstoupení od smlouvy zde. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce.
 • Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady za vrácení zboží nese kupující.

III. Expedice a dodací podmínky

 • Objednávky doručené prodávajícímu v pracovní dny do 12 hod jsou standardně expedovány v den přijetí, nejpozději však následující pracovní den po obdržení objednávky. V případě delšího prodlení s odesláním objednaného zboží bude kupující o této skutečnosti informován.
 • Závazek prodávajícího dodat kupujícímu objednané zboží je splněn v okamžiku, kdy je zboží převzato kupujícím. V okamžiku splnění závazku prodávajícího přechází na kupujícího i nebezpečí škody na zboží a povinnost nakládat s nevratnými obaly zboží v souladu se zákonem o obalech.
 • Zboží je standardně baleno v polyetylénových obalech, kartonových krabicích, v pytlích z přírodní příze nebo na plastových či dřevěných cívkách. Prodávající zajistí, aby jednotlivá balení zboží byla opatřena kódem, názvem, množstvím a čárovým kódem specifickým pro daný výrobek. Prodávající zabalí zboží pro přepravu takovým způsobem, aby při obvyklé manipulaci nemohlo dojít k jeho poškození v průběhu přepravy. Cena prodejního balení je zahrnuta v prodejních cenách zboží.
 • Prodávající doručí kupujícímu objednané zboží jedním z následujících způsobů.
  • Přepravní společností formou balíků do hmotnosti 30 kg s doručením následující pracovní den od odeslání.
  • Přepravní společností na půlpaletě, či paletě s doručením do dvou pracovních dnů od odeslání.
  • Osobním odběrem kupujícího (v pracovní době Po – Pá 8:00 – 16:00 hod na adrese sídla prodávajícího).
 • V případě dodání objednaného zboží přepravcem je kupující povinen objednané zboží, ve lhůtě do 5 dnů od doručení výzvy, od přepravce převzít a toto převzetí písemně potvrdit označením názvu subjektu/ jména kupujícího a podpisem pověřené osoby k převzetí do přepravního listu. Pokud je zboží dodáno formou dobírky, je kupující povinen při převzetí uhradit dohodnutou kupní cenu za zboží uvedenou v příslušném daňovém dokladu.

IV. Cenové a platební podmínky

 • Pro kupující bez přidělené stálé cenové skupiny platí v internetovém obchodě prodejní ceny, které jsou rozčleněny do jednotlivých cenových (rabatových) skupin IC1 – IC4. Tyto cenové skupiny jsou automaticky přidělovány v závislosti na celkové hodnotě nákupu v košíku a platí pro neregistrované zákazníky. Cenová rozpětí jednotlivých skupin jsou uvedena v následujícím seznamu. V seznamu je dále stanoveno, která strana a za jakých podmínek hradí cenu za dopravu objednaného zboží. Cenová rozpětí a minimální hodnota nákupu jsou uvedeny bez DPH 21%. 
 • Minimální hodnota nákupu je 500Kč.
  • IC1  500 – 1000Kč (cenu za dopravné hradí kupující)
  • IC2 1000 – 2000Kč (cenu za dopravné hradí kupující)
  • IC3 2000 – 4000Kč (cenu za dopravné nad 2500Kč hradí prodávající)
  • IC4 nad 4000Kč (cenu za dopravné hradí prodávající)
  • IC1 20Eur – 40Eur (cenu za dopravné hradí kupující)
  • IC2 40Eur – 80Eur (cenu za dopravné hradí kupující)
  • IC3 80Eur – 160Eur (cenu za dopravné hradí kupující)
  • IC4 nad 160Eur (cenu za dopravné nad 200Eur hradí prodávající)
 • Pro opakované nákupy nabízíme možnost přidělení stálých cenových skupin PC-A – PC-F. Tato nabídka platí pouze pro živnostníky a právnické osoby. Prodávající těmto subjektům dále nabízí možnost hradit nákupy fakturou s odloženou splatností (podmínkou jsou první dva nákupy hrazeny hotově či předem). Nastavení stálé cenové skupiny je možné jen po dohodě s pracovníkem obchodního oddělení (tel. +420 547 228 061).
 • Pokud cenu za doručení objednaného zboží hradí kupující, je mu tato cena účtována následovně.
  • za zboží v balíku do hmotnosti 30 kg je účtován poplatek 130Kč bez DPH (10Euro)
  • za zboží na 1/2 paletě (80×60) do hmotnosti 300 kg je účtován poplatek 700Kč bez DPH (není zasílána na Slovensko)
  • za zboží na paletě (120×80) do hmotnosti 500 kg je účtován poplatek 1100Kč bez DPH (75Euro)
  • za zboží na paletě (120×80) do hmotnosti 1000 kg je účtován poplatek 1500Kč bez DPH (100Euro)
  • pro zboží zasílané mimo ČR a SK je vytvořena individuální nabídka dopravy
 • Kupní cenu za objednané zboží vyúčtuje prodávající kupujícímu formou faktury s následujícími možnostmi úhrady. Se splatností hotově při doručení (dobírkou), hotově při převzetí zboží kupujícím v sídle prodávajícího, bankovním převodem provedeným před odesláním zboží (zálohová faktura) a platba kartou (nákup přes e-shop/platební brána). K zásilce zboží může být přiložen dodací list, standardně je přikládána faktura, daňový doklad je zasílán i v elektronické podobě a to se všemi náležitostmi daňového dokladu ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
 • Nákup zboží na fakturu s odloženou splatností nabízíme pouze po uskutečnění minimálně 2 nákupů uhrazených hotově. Pro registrované kupující, kteří nakupují zboží opakovaně nebo za účelem jeho dalšího prodeje, jsou obchodní podmínky dále upraveny a kupující jsou s nimi obeznámeni.
 • Online platby pro nás zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.

V. Záruční a reklamační podmínky

 • Případné reklamace budou vyřizovány individuální dohodou s kupujícím  a v souladu s platným právním řádem.
 • Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží i jako záruční list. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou fakturu, je povinen podat ihned (nejpozději však do 3 dnů) písemně zprávu adresovanou naší společnosti. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.
 • Záruční doba na zboží činí 24 měsíců od data převzetí zboží kupujícím. Záruku nelze uplatnit na vady zboží způsobené nesprávnou manipulací, nevyhovujícím skladováním nebo nevhodným používáním zboží k jinému účelu než pro které bylo zboží určeno. Dále nelze reklamaci uplatnit na výrobky se stanovenou maximální pracovní nosností, u kterých byla tato nosnost prokazatelně překročena.
 • Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Reklamace týkající se záměny zboží, dodaného množství, stejně jako jiné zjevné vady je kupující povinen reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří pracovních dnů od převzetí zboží.
 • Postup při reklamaci:
  • Informujte nás o reklamaci telefonicky, emailem, či písemně. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od nahlášení/uplatnění reklamace.
  • Zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu provozovny. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
  • Do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu. Vzor reklamace ke stažení zde.
  • Při reklamaci je vhodné předložit daňový doklad vystavený na jméno totožné se jménem osoby, která výrobek reklamuje, nebo prokázat jiným způsobem zakoupení výrobku, např. výpisem z účtu.
  • Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.
  • Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zásilky. V případu zjevného poškození obalu je kupující povinen na místě sepsat s přepravcem záznam o škodě, vyčíslit její výši a pořídit fotografickou dokumentaci škody. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje, že zásilku převzal v neporušeném stavu. Pokud kupující zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost prodávajícímu, nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí zásilky.

VI. Řešení sporů

 1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
 2. K řešení sporů s internetovými prodejci mohou spotřebitelé využívat elektronickou platformu ODR. Platforma ODR funguje ve všech úředních jazycích Evropské unie, pro české spotřebitele tedy rovněž v češtině, a to i pro řešení sporů se zahraničními obchodníky. Spotřebitel vyplní elektronický formulář na webu http://ec.europa.eu/odr, popíše případ ze svého pohledu, přiloží relevantní dokumenty a odešle.
 3. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

 1. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění vykonává Česká obchodní inspekce (viz informace výše uvedené).

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů zákazníka nebo jakéhokoli jiného uživatele webové stránky, vč. podmínek pro zasílání obchodních sdělení, se řídí pravidly uvedenými v Prohlášení o zpracování osobních údajů. Aktuální znění je k dispozici zde.

VIII. Ostatní ustanovení

 1. Specifické údaje o zboží uvedené v internetovém obchodě, konkrétně technické údaje, rozměry, váha, a materiálové specifikace vycházejí z údajů výrobců zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálně dostupných údajů a jsou průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo tolerance údajů týkajících se rozměrů a hmotností výrobků v rozsahu +- 10% oproti údajům zde uvedeným.
 2. Fotografie a obrázky výrobků v internetovém obchodě mohou mít pouze ilustrativní charakter.
 3. Přípustná množstevní odchylka v balení je +-3%. Tato odchylka zahrnuje tolerance průmyslových vah.
 4. Údaje o nosnostech jednotlivých výrobků uvedených v katalogu jsou garantovány pouze u výrobků ze zušlechtěných a legovaných ocelí. Údaje o nosnostech výrobků z jiných materiálů mají pouze orientační charakter. Prodávající není odpovědný za škody způsobené selháním výrobků z jiných materiálů a to při jakémkoli zatížení.

V Troubsku 13.1.2023